Filmer

Mellom 100 000 og 120 000 nordmenn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og dessverre sliter enkelte med å komme helt hjem etter endt tjeneste. Mange av de skadde kvier seg for å oppsøke hjelp, og er ofte uvillige til å snakke om problemene de har.

Veteranforbundet SIOPS har derfor fått produsert fire informasjonsfilmer. Den første som er på syv minutter retter seg mot helsepersonell og ansatte innen sosialsektoren, og viser hvordan skadde veteraner kan oppleve hverdagen. De tre andre filmene er på 30 sekunder og retter seg mot den generelle befolkningen.

Målet med disse informasjonsfilmene er å sette fokus på en gruppe mennesker som har fått problemer i hverdagen som følge av å ha gjort en innsats for Norge. Dessverre opplever vi at veteraner forteller at de alt for ofte blir møtt med skepsis, vrangforestillinger og at de får liten hjelp og støtte fra samfunnet.

Veteranfornbundet SIOPS mener at den norske stat har et særskilt ansvar for å følge opp de soldatene som har tjenestegjort i utlandet. Dette er kvinner og menn som har satt liv, helse og familieliv på spill for å løse Norges sikkerhets- og utenrikspolitiske forpliktelser. Staten som arbeidsgiver har et spesielt moralsk ansvar for å forebygge, og å følge opp skader som måtte oppstå som følge av tjenesten - også psykiske belastningsskader.

Filmgalleri