SIOPS i media

Vil ta første steg tilbake mot arbeidslivet

Styremedlem i SIOPS, Frank Sandbye-Ruud, har blitt skadd i tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner. Han ble arbeidsufør i 2012, men ønsker nå å vende tilbake til arbeidslivet. Han blir intervjuet av Aust-Agder Blad om dette og intervjuet kan leses her.

Vi berømmer Frank for hans pågangsmot og stå-på-vilje og ønsker han lykke til videre!