SIOPS i media

Betalte dyrt for medaljen

Klassekampen hadde 06.04.18 en større sak om den manglende oppfølgingen av Libanon-veteraner der nestleder i styret, Morten Berg, og generalsekretær, Heidi Hovland Bergfald, intervjues. Artikkelen kan du lese her