SIOPS i media

Aftenposten mener: Lik klagerett for alle veteraner

Lederen i Aftenposten 05.06.18 tar opp manglende klageadgang for veteraner skadet etter 2010 og er helt klar på dette er en urettferdig praksis som snarest må endres. Lederen kan du lese her.