SIOPS i media

Her finner du et utvalg av oppslag i medier med Veteranforbundet SIOPS.
Andre relevante saker om veteraner blir også lagt ut her.

Fra elitesoldat til arbeidsledig

- Det er et kultursjokk å bli sivil. Både å gå inn i forsvaret, og å forlate det, er en stor omstilling for mange. Jeg stod på bar bakke og ikke visste hvor jeg skulle starte. Du mister nettverket ditt, og du vet ikke hvor du skal gå inn.

Dette sier Afghanistan-veteran Kenneth Bjerkelund til NRK. Etter Åtte år i Forsvaret sto han uten jobb i det sivile arbeidslivet. Han etablerte og driver i dag Leading Change - LEAD/, et rekrutteringsfirma som har som mål å lette overgangen fra militært til sivilt arbeidsliv. 

Les hele saken og se video her.

Får medalje for psykisk skade

Afghanistan-veteran Nicholas Dreyer Heimgard mottok Forsvarets medalje for sårede strid den 8.mai. Nicholas fikk posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter tjenesten i 2011. Han er den andre soldaten som mottar såret i strid for psykisk skade, og den første som står fram offentlig.

Dette er en utrolig viktig og synlig anerkjennelse av veteraner som blir psykisk skadd. Les mer om tildelingen på Forsvarets nettsider

Veteranenes psykiske helse – det egentlige krigsdramaet

Over 50 leger og psykologer har gjennomført kurset "Veteraners psykiske helse". Kursrekken var et samarbeid mellom blant annet SIOPS og Rådet for psykisk helse og ble finansiert av Extrastiftelsen. Finansieringen fra Extrastiftelsen muliggjorde at vi kunne avholde dette kurset to ganger, men grunnet manglende videre finansiering er framtiden til kurset svært usikker. I en kronikk i Dagens Medisin tar vi og Rådet for psykisk helse opp at kurset fører til at flere veteraner nå kan få hjelp ettersom kompetansen er mer tilgjengelig. Da er det også viktig at kursopplegget videreføres og videreutvikles. Et slikt kurs bør være et fast tilbud. Hele kronikken kan leses her.