SIOPS i media

Her finner du et utvalg av oppslag i medier med Veteranforbundet SIOPS.
Andre relevante saker om veteraner blir også lagt ut her.

Innslag på NRK Dagsrevyen i forbindelse med UNIFIL II

I forbindelse med UNIFIL II-undersøkelsen hadde NRK Dagsrevyen den 25.12.14 et lengre innslag der talsperson i SIOPS, Anders Grindaker, blir intervjuet.

Innslaget og intervjuet med Grindaker kan du se her.  

Kamptolkene behandles i komiteen

Onsdag 7. januar skal det være en åpen høring i Kommunal- og Forvaltningskomiteen på Stortinget. Der skal det utredes hvorvidt 26 kamptolker skal få beskyttelse og arbeidstillatelse i landet. Veteranforbundet SIOPS og flere andre veteraner mobiliserer for at så mange som skal møte opp og vise sin støtte under høringen.

Arve M. Aasbak, rådgiver i SIOPS, mener at saken er viktig prinsipielt.

- Det har vært en utfordring å få politikere til å forstå at denne saken ikke dreier seg om innvandring, men beskyttelse for 26 mennesker som har gjort en viktig jobb for Norge, sier Aasbak til avisa Lindesnes.

Krever løsning for kamptolkene

Flere partier på Stortinget jobber nå for å sørge for at de 26 gjenværende afghanske kamptolkene gis opphold i Norge. Kamptolkene lever i skjul, og er presset av Taliban på grunn av den jobben de har utført for den norske stat.

- Vi frykter at liv kan gå tapt i denne prosessen. Hvis det skjer, vil det for meg som veteran være vanskelig å leve med. I anstendighetens navn må vi ta vare på dem før det er for seint, sier rådgiver i SIOPS Arve Aasbak til Dagsavisen.

 

Vil ha kamptolkene opp i Stortinget

Saken om de gjenværende kamptolkene kan havne i Stortinget . Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne jobber med forslaget som skal gi de 26 afghanske kamptolkene oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

- Det har vært en utfordring å få politikere til å forstå at denne saken ikke dreier seg om innvandring, men beskyttelse for 26 mennesker som har gjort en viktig jobb for Norge. Saken er prinsipielt viktig, for det vil være vanskelig å se folk i øynene neste gang vi skal ansette tolker i nye operasjoner for Norge, sier rådgiver i SIOPS Arve Aasbak til Lindesnes Avis.