SIOPS i media

Her finner du et utvalg av oppslag i medier med Veteranforbundet SIOPS.
Andre relevante saker om veteraner blir også lagt ut her.

Vil ta første steg tilbake mot arbeidslivet

Styremedlem i SIOPS, Frank Sandbye-Ruud, har blitt skadd i tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner. Han ble arbeidsufør i 2012, men ønsker nå å vende tilbake til arbeidslivet. Han blir intervjuet av Aust-Agder Blad om dette og intervjuet kan leses her.

Vi berømmer Frank for hans pågangsmot og stå-på-vilje og ønsker han lykke til videre!

På høy tid å innføre en krigsskadepensjon

- Arbeidet med å få innført krigsskadepensjon tar for lang tid, sa Robert Mood til NRK Kveldsnytt i går.

- Det er nærmest slik at jeg krever det, sa Afghanistanveteranen Torstein under samme sending. Han ble skadet under tjenesten, men har ingen pensjonsrettigheter.

I likhet med Rober Mood mener SIOPS at det er på høy tid at det innføres en krigsskadepensjon. Vi vet også at dette er et krav som den norske befolkningen støtter. Folk og Forsvar sin meningsmåling fra tidligere i år viser at 88% av den norske befolkningen mener at soldater som har blitt skadet i internasjonale operasjoner bør få en egen krigsskadepensjon.

Hele innslaget på NRK Kveldsnytt kan du se her.

Opprettelse av Veterantelefonen i Oslo kommune

Oslo kommune lanserer nå landets første hjelpelinje for krigsveteraner og deres pårørende.

Arve Aasbak tjenestegjorde som militærpoliti i Libanon for 26 år siden. I dag jobber han som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Da han kom hjem fra Libanon var det ikke et tilbud for veteranene.

– Man hadde jo kanskje spart seg en del runder og en del frustrasjon. Denne målgruppen er kanskje ikke de som roper høyest og står på barrikadene for å få hjelp. Men man trenger hjelp, sier han til NRK.

Intervju i forbindelse med På hjul med veteraner

I forbindelse med sykkelturen "På hjul med veteraner" som blir arrangert på frigjørings- og veterandagen ble veteranene Tom Torgersen og John Bratli intervjuet av NRK. Intervjuet kan du se her.

På to hjul med veteranene

På Forsvaret sine hjemmesider kan du lese en artikkel om sykkleturen På hjul med veteraner . Artikkelen finner du her.