Nyhetsarkiv 2009

Levekårsundersøkelse av skadde veteraner i gang

SIOPS har bedt forskningsstiftelsen FAFO gjennomføre en levekårsundersøkelse av skadde soldater i 2009. Målsettingen er å få kunnskap om hvordan møtet med det sivile liv arter seg for soldater som kommer hjem med noe mer enn spennende og lærerrike erfaringer. Vi oppfordrer alle som har noe å bidra med til å kontakte SIOPS.

Det er i Norge i liten grad gjennomført forskning knyttet til hvordan soldater som pådrar seg psykiske helseplager i forbindelse med internasjonale operasjoner opplever møtet med det sivile liv. Den forskning vi kan vise til i Norge, handler om medisinske eller militærfaglige forhold. Hvordan en skade påvirker familieliv og nettverk, møte med det offentlige tjenesteapparatet, med arbeidslivet eller utdanningsinstitusjonene er det ikke forsket på. Det er behov for å få vite mer om hvordan det er å leve et sivilt liv med en skade fra en internasjonal operasjon!

Levekårsundersøkelsen vil omhandle følgende områder:

  • Utdanning og arbeid
  • Boforhold og økonomi
  • Familie og sosial kontakt
  • Helse
  • Fritid og bruk av kulturtilbud

En levekårsundersøkelse gir oss kunnskap som kan bidra til å bedre rammebetingelsene for skadde soldater. Mer informasjon om undersøkelsen vil oppdateres her.

Dersom dere har spørsmål til undersøkelsen må dere gjerne ringe!