Nyhetsarkiv 2009

Endringer i styret for SIOPS

Åse Wisløff Nilssen valgt som ny forbundsleder og Frank Andersen nestleder - med virkning fra 24.09.2009

David Bergh Tharaldsen hadde behov for en pause fra styrevervet i SIOPS nå, men vil etter hvert søke å bidra mer lokalt/regionalt.

Styret takker David for innsatsen i denne omgang.

Forbundsstyret består nå av:

Åse Wisløff Nilssen (styreleder)
Frank Andersen (nestleder)

I tillegg til følgende faste medlemmer:

Bjørn Pettersen
Helge Høgh
Kjell Kvilhaug
Knut Morten Løvdahl
Gudrun Grindaker

Ola Spakmo har bedt om fritak fra vervet i kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen fortsetter sitt arbeid med to medlemmer fram til landsmøte/årsmøte.