Nyhetsarkiv 2009

Statsbudsjettet for 2010 lagt fram

Regjeringen sier i pressemelding at de ønsker å videreføre det gode samarbeidet med veteranorganisasjonene, deriblant SIOPS. I følge Regjeringen vil SIOPS bli innvilget midlertidig driftsstøtte for 2010.

Regjeringen uttaler blant annet følgende:

  • Prioriterer forskning på psykiske belastningsskader. De aller fleste soldater føler at de kommer hjem med styrket kompetanse og positive erfaringer etter å ha gjennomført en meningsfull tjeneste. Samtidig vet man at deltakelse i operasjonene medfører risiko for at noen kan få psykiske så vel som fysiske skader.
  • For bedre å kunne forebygge, og å ta godt vare på de som blir skadet, er vi avhengig av mer kunnskap, særlig om psykiske belastningsskader. Regjeringen vil derfor prioritere forskning innenfor dette området, med vekt på omfang, årsaksforhold og hvordan slike skader best kan forebygges og følges opp. Som en oppstart er det i 2010 satt av 1 million kroner til dette formålet, blant annet gjennom et forprosjekt.
  • Veteran- og arbeidstakerorganisasjonene spiller en viktig rolle i arbeidet for å bedre ivaretakelsen av personellet og veteranene. Regjeringen vil videreføre det gode samarbeidet med disse organisasjonene. Det gis derfor midlertidig driftsstøtte også til Veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS) fra 2010.