Nyhetsarkiv 2009

Danmark et foregangsland når det gjelder støtte til egne soldater

Når danske soldater vender hjem fra tjeneste i Afghanistan, mottar de lønn og er i et ansettelsesforhold hos det danske forsvar i tre måneder for å normaliseres.

Nå på forsommeren skal den svenske Riksdagen vedta ny veteranlov, og Danmark er forbilde.

Les artikkel av Bibi Häggström i Sydsvenskan.