Nyhetsarkiv 2009

Forskrift om oppfølging og erstatning for INTOPS-personell

SIOPS er invitert til å bidra i forbindelse med forskriftsarbeidet knyttet til forsvarspersonelloven. Anders Grindaker har hovedansvaret for å sikre våre synspunkter inn i dette arbeidet.

FD har kommet med forslag til forskrifter som skal regulere erstatnings utmåling og saksgang i erstatningssaken. I tillegg er det tatt inn regler som slår fast forsvarets ansvar for å bistå veteranen også utover den ett års plikten som er slått fast i endringen i forsvarsperonell loven. Disse forskriftene er nå på høring og etter høringsrunden forutsettes det at de nye reglene skal trer i kraft 01.01.2010.

Høringsbrevet fra FD, som du finner her, forteller hvorledes FD forstår forskriftene. Forskriften som regulerer den særskilte kompensasjons ordningen som gjelder skader pådratt fra 1978 og frem til 2010, hvor erstatningen er satt til 35 G finner du her. Forskriften som regulerer skader pådratt etter 2010, hvor den maksimale erstatning er satt til 65 G finner du her.

Det vil ikke bli endringer i den såkalte "PTSD forskriften" som ble etablert i 2005 og som gir inntil 6 G. Det er viktig å merke seg at utbetaling etter denne kommer til fradrag i den endelige erstatningsoppgjøret.

Vi vil legge ut mer utfyllende informasjon når forskriften har fått sin endelige form etter høringsrunden.