Nyhetsarkiv 2009

Forslag om endringer i forsvarspersonelloven endelig lagt fram

I dag la forsvarsministeren fram forslag til endring i forsvarspersonelloven. Vi er veldig fornøyd med at forslaget foreligger, men vi ser at det fortsatt er et godt stykke arbeid som gjenstår.

- Regjeringen vil styrke rettighetene og erstatningsvernet til veteraner etter internasjonale operasjoner. Dette vil bidra til å gi rettmessig anerkjennelse for den viktige jobben som norske kvinner og menn gjør og har gjort i tjeneste for internasjonal fred og sikkerhet, og skape den nødvendige forutsigbarheten og tryggheten for dette personellet, som er en særskilt gruppe, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Du kan lese Forsvarsdepartementets pressemelding her.

SIOPS stiller seg undrende til det faktum at erstatningsansvaret for soldater som har tjenestegjort fra 1978 og fram til den foreslåtte bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2010, vil være annerledes enn for soldater som blir skadet etter 1. januar 2010. Erstatningsansvaret for de som allerede er skadet begrenses oppad til 2.45 mill kroner (35 G), og foreslås gradert etter skadelidtes varige uførhet. Med de sakene som i dag ligger ubehandlet, ville kostnaden for staten kun øke med 130 mill kroner, dersom alle saker fikk en oppjustering til 65 G.

Det er positivt at objektivitetskravet innebærer at man ikke lenger vil forlange at soldaten skal bevise årsakssammenhengen, men at staten tar ansvaret. Soldaten gis med andre ord en særskilt regel, og staten erkjenner dermed egenarten ved denne type virksomhet. Regelen markerer at staten og samfunnet anerkjenner og verdsetter den betydelige innsatsen til vårt personell som deltar i internasjonale operasjoner.