Nyhetsarkiv 2010

Suksess for SIOPS kompetansemoduler!

Som en del av vårt arbeid med å informere ulike målgrupper om hvordan våre skadde veteraner opplever hverdagen, har vi utarbeidet skreddersydde kompetansemoduler beregnet på fastleger/bedriftsleger (se her), NAV-funksjonærer, kommunetjeneste, pårørende og en modul med et forebyggende/refleksjonsperspektiv.

Disse modulene har nå blitt vist til en rekke nøkkelinstanser, og mottagelsen har vært over all forventning.

Hensikten med kompetansemodulene er å gi alle som møter en skadd veteran, enten i jobbsammenheng eller på andre arenaer, en mulighet til å handle riktig slik at den skadde kan få best mulig hjelp. Kompetansemodulene gir en oversiktlig og lettfattelig veiledning for hvordan de forskjellige målgruppene kan møte en mulig skadd veteran.

Kompetansemodulene er bygget opp som et privat foredrag, med en innledende informasjonsdel, en visualisering i form av en film, og en refleksjons- og løsningsdel. Innledningen og refleksjonsdelene blir individuelt tilpasset den enkelte målgruppen, og presentert i et språk og terminologi som målgruppen kjenner seg igjen i. Dette gjør at budskapet lettere blir fanget opp og husket. Informasjonsfilmen gir et direkte inntrykk av hverdagen til to veteraner som på hver sin måte er preget av sine opplevelser i internasjonale operasjoner. Filmen er bygget rundt konkrete situasjoner, med nøkkelbegreper som understreker mange av utfordringene de skadde møter i sin hverdag.

Vi har i tillegg etablert en foredragspool. Denne poolen består av veteraner, og tilbyr foredrag som et supplement til kompetansemodulene. I denne foredragsrekken blir soldaten og veteranen plassert i et samfunnsmessig perspektiv og kontekst. Vi har erfart at det er en svært god ramme for å bidra til økt forståelse for individuelle utfordringer.

Vi arbeider fortløpende med å utarbeide moduler beregnet på andre primærmålgrupper som studenter, pårørende, politikere og journalister.

Ønsker du å vite mer om kompetansemodulene, eller det videre arbeidet med programmet "helt hjem – helhetlig handling"? Kontakt SIOPS ved Gisle Bruknapp.