Nyhetsarkiv 2010

I god dialog med Statens Pensjonskasse

Veteranforbundet SIOPS har startet en konstruktiv dialog med Statens Pensjonskasse (SPK) for å bidra til bedre, sikrere og raskere saksbehandling, og ikke minst informasjon til soldatene. Det ble uttrykt en felles målsetting om å unngå dobbeltarbeid og å bruke tilgjengelig dokumentasjon og utredning.

I møte den 29. juni mellom SPK ved administrerende direktør Finn Melbø og SIOPS v/Anders Grindaker, ble det startet en god dialog om saksbehandling og håndtering av soldater. I de fleste soldatsaker foreligger det relevante erklæringer og utredninger. SIOPS innspill var at disse bør kunne legges til grunn i saksbehandlingen, heller enn å iverksette nye utredninger og eventuell innhenting av nye sakkyndighetsuttalelser.

Varighetsbegrepet er en utfordring for SPK, som tidligere har lagt til grunn NAV sine uførhetsvedtak. Endringer i NAVs praksis må nå håndteres selvstendig av SPK.

SIOPS er invitert til nytt møte 13. august. Dialogen videreføres og i tillegg vil informasjonsrutiner til soldatene bli et selvstendig tema.

Mer informasjon kommer når det er utvikling i saken.