Nyhetsarkiv 2010

Orientering - SIOPS og Oberst Eide

I et oppslag i NTB kan det fremstå som om SIOPS mener sjef for de norske styrkene i Afghanistan, oberst Gjermund Eide, bør vurdere sin stilling.

Veteranforbundet SIOPS savner en aktiv deltagelse i debatten om ivaretakelse av veteraner fra tjenestegjørende offiserer.

I forlengelsen av intervjuet med Anders Grindaker i NTB, er det viktig å fremheve at saken handler om veteranenes opplevelse av hvordan samfunnet tar imot og behandler dem. SIOPS mener at aksjoner og felles handlinger fra veteraner bør tas på alvor, og at sentrale myndigheter heller bør invitere til dialog om årsakene framfor å gi karakteristikker som kan virke nedlatende og negativt. SIOPS imøteser en konstruktiv dialog om bedre ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner.