Nyhetsarkiv 2010

Ny ledelse valgt i SIOPS

Årets landsmøte i SIOPS er gjennomført, og ny ledelse valgt. Les pressemelding nedenfor.

Ny styreleder i SIOPS

SIOPS - Skadde i Internasjonal Operasjoner valgte Gudrun Haabeth Grindaker til ny styreleder.

Gudrun Haabeth Grindaker er 54 år og har betydelig erfaring fra offentlig virksomhet og har levd tett på soldatsaken i 30 år. Hun jobber i dag som direktør i KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, og jobber spesielt med helse, utdanning og ledelse.

- Jobben med å sikre skadde soldater etter internasjonale operasjoner fortsetter og vil fortsatt jobbe mot sentrale myndigheter for å sikre bedre rammevilkår, men vi også rette fokuset på støtte lokalt, sier Gudrun Haabeth Grindaker.

- Mange veteraner fra internasjonale operasjoner får problemer med å takle hverdagen etter endt tjeneste, fra milde former for stridsreaksjoner til alvorligere psykiske senskader som PTSD. De som blir rammet har i dag ikke alltid et tilfredsstillende sosialt, helsemessig eller økonomisk vern, forstetter Grindaker.

SIOPS

Veteranforbundet SIOPS har tatt på seg oppgaven med å fremme skadde soldaters saker og vilkår ovenfor myndighetene. SIOPS består av en sammensatt gruppe medlemmer med ulik motivasjon for å bidra til å fremme saken til de skadde. Noen av medlemmene er selv skadde veteraner, andre er veteraner som ønsker å støtte tidligere kolleger. Andre medlemmer er pårørende til skadde veteraner, eller har bekjente som er i målgruppen.

SIOPS jobber på flere plan og er aktive i forhold til skadde veteraner og skal bistå og tilrettelegge for oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige. SIOPS bistår med juridisk hjelp og annen eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.

SIOPS arbeider også aktivt med å støtte de pårørende til skadde veteraner. Denne gruppen behøver ofte juridisk hjelp, støtte i møtet med helsevesenet, støtte på faglig hold og hjelp med økonomiske forhold. I mange tilfeller er også barnehelsetjenesten og barnevernet koblet inn.

Styret i SIOPS

Gudrun Haabeth Grindaker, Lunner (Styreleder)
Bjørn Pettersen, Oslo (Nestleder)
Tor Morten Gangstad, Skogn
Odd Ragnar Bakken, Sandnes
Frank Andersen, Trøgstad
Åsle Wisløff Nilssen, Kongsvinger
Tom Erik Løkken, Gjøvik