Nyhetsarkiv 2010

SIOPS deltok på markering 8. mai

I forbindelse med markeringen av frigjøringsdagen 8. mai, var SIOPS tilstede på Forsvarets Veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger.

SIOPS deltok på markeringen 8. Mai på Forsvarets Veteransenter, der gamle og nye veteraner ble hedret. Sjef for veteransenteret, Oblt John Petter Bahcke sa blant annet dette:
"På en dag som denne er det viktig å huske at det dimitteres flere hundre soldater hvert år, - som alle skal tilbake til det sivile samfunn". En av hovedmålsettingene til SIOPS har hele tiden vært å bidra i arbeidet med å bringe soldatene helt hjem – og tilbake til det sivile samfunn.

Veteraner har deltatt på andre markeringer, og dagen ble minnet på en verdig måte selv om slike dager kan være utfordrende å håndtere for mange.

På Bæreia ble det opplyst at Forsvaret skal ruste opp veteransenteret for 20 mill. Og dette vil kunne gi muligheter for møteplasser og samlinger.