Nyhetsarkiv 2010

Boken "Såret soldat" lansert 4. juni

Såret soldat av Trond Haug og Per Jevne

Såret soldat - Psykiske skader, fredens pris

Soldatyrket er et spesielt yrke med ubegrensede utfordringer både for kropp og sjel. Deltagelse i fredsbevarende tjeneste, fredsopprettende tjeneste og krig vil nødvendigvis utsette soldater for betydelig stress, og noen ganger traumatisk stress (Posttraumatisk Stresslidelse, PTSD). Av og til er skadene uopprettelige. For mange er livskvaliteten permanent forringet og ikke gjenhentbar.

Boken "Såret Soldat" gir et direkte innsyn i årsaker og utviklingen av psykiske lidelser som synes å ha sitt utspring i belastninger møtt under tjeneste for den norske stat. Modige veteraner forteller usladdet om sitt liv etter endt tjeneste, om hvordan det er å være psykisk lidende, mistenkeliggjort og misforstått, latt alene med skammen og sykdommen. Noen har måttet slåss for sin oppreisning, og noen har vunnet frem.

Soldatene i boken er intervjuet av psykolog og major Trond Haug ved Værnes Garnison og pensjonert journalist Per Jevne. Trond Haug har utredet og behandlet flere soldater med psykiske sår etter utenlandstjeneste. Per Jevne tjenestegjorde i Libanon i 1978.

Norge har siden 2. Verdenskrig sendt soldater til utenlandstjeneste, til uoversiktlige og asymmetriske konflikter, til land og oppgaver som det ikke alltid går an å forberede seg til. Norske menn og kvinner har likevel ikke vært vanskelige å rekruttere, det finnes godt om idealisme og gå-på-mot hos soldater. Norge sender soldatene ut for å opprette orden og fred, og for å avspeile et høyedelt demokrati. Ambassadører med flagget på ermet.

Veteranene som står frem har deltatt i for Norge i Libanon, i Irak, på Balkan og i Afghanistan. En av historiene i boka omhandler en veteran fra Hegra Festning i april/mai 1940, som etter 52 år besluttet å ville søke om erstatning. Den fikk han i 1992.

Vi er medlem av Nato og FN og forplikter oss derfor til å gjøre tjeneste ute når dette er nødvendig. Men unge soldaters helsetap har ført til at soldatmødre nå har stått frem og protestert mot utenlandstjenesten, og hva dette kan føre til av psykiske sår.

I løpet av 20 år mistet 21 norske soldater livet i Libanon, 7 har mistet livet i Afghanistan, mange er blitt fysisk skadet. Ingen vet hvor mange som har mistet sin helse. Ingen vet hva sterke påvirkninger gjør med sinnet over tid.

Soldatene vi har snakket med har stått åpent frem og fortalt om utenlandstjenesten og hva dette har ført til. For en av soldatene, mannen som preger forsiden av denne boken, gikk det 28 år før han måtte kaste inn håndkleet og kontakte psykolog og advokat for å få hjelp.

Den "moderne" krigen byr på et stadig stigende raffinement når det gjelder bruk av psykologiske traumatiske virkemidler, så som groteske dødsscenarioer, uforutsette trusler på liv og død, selvmordsattentater, meningsløshet, kontraster, sivile tap og lidelser, og ekstrem sansepåvirking. Selv om Det Norske Forsvaret i de senere årene har oppgradert sin medisinske kompetanse og Stressmestringstjeneste, gjenstår betydelige tiltak i form av anerkjennelse av soldater som gjør tjeneste for landet sitt. Bagatellisering ved påstanden om at psykiske skader hos soldater er relativt sjeldne, er både suspekt og meningsløst for de det gjelder.

Boka "Såret Soldat" er ment å gi leseren innsyn i hva det kan utfordre å være soldat, hva som kan skje med den mentale helse, og hvordan livet kan bli vanskelig å leve. Boka er en hyllest til veteraner som har reist ut for Norge, og som har måttet bære byrder, for i ettertid å slåss i sin private krig i Norge og mot Norge. Slik er boka også en påminner til alle veteraner som kom fra det med god helse, fyldig erfaring og stor kløkt.

Boken utgis av Kolofon Forlag. Den kan kjøpes i de fleste bokhandler eller på forlagets nettbutikk.