Nyhetsarkiv 2010

Bergens Tidende følger opp Gulfsaken

Bergens Tidende følger fortsatt opp Gulfsaken og skadde veteraner fra den operasjonen. Tore Møller og Trond Blankvandsbråten er intervjuet om sine reaksjoner på Forsvarets oppfølging av Gulf 1.

SIOPS mener det er bra jobbing fra avisa, og du kan lese artiklene under. Styret i SIOPS har hatt kontakt med journalisten, som også har hatt kontakt med Jo Kvello, som representerer SIOPS i Gulfgruppa. At IOM (Institute Of Medicine) har konkludert med at tjeneste kan settes i sammenheng med en multisymptomlidelse og kronisk tretthet, samt en rekke andre plager og sykdommer, betyr at soldater faktisk blir trodd.