Nyhetsarkiv 2010

Status oppfølging av veteraner fra Gulf 1

Major Bjørn A. Knudtzen har gitt en kort redegjørelse på vegne av arbeidsgruppen som er etablert i forbindelse med oppfølging av veteraner fra Gulf 1. Redegjørelsen kan du lese her. Samme redegjørelse er publisert i Sjekkposten nr. 2 - 2010.

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid med GWI (Gulf War Illness, tidligere GWS) kommet et godt steg videre. Første del som bestod bl.a. av litteraturstudier, er fullført. Neste trinn med innhenting av nyeste forskningsresultater er godt i gang. Gruppen hadde en meget vellykket reise til først Washington DC og deretter Dallas. I Washington møtte vi VA/RAC (Veteran Administrations Research Advisory Commitee) og deltok på det som av flere komitemedlemmer ble omtalt som det viktigste møtet på 8 år. Dette skyldtes presentasjon av forskningsresultater som bl.a. åpnet nye utsikter for forståelse av skademekanismer som kan ligge til grunn for GWI. Her må jeg nevne at betegnelsen GWS er endret til GWI før dette møtet. Dette skyldes at RAC er forbi det stadiet der de drøfter om GWS er en realitet eller ikke, men istedet diskuterer hvilke årsaker og skademekanismer som ligger til grunn for denne lidelsen. Derfor har de istedenfor syndrom (samling av symptomer) nå valgt å kalle det illness (lidelse).

I Dallas ved University of Texas, fikk vi to hele dager med nøye gjennomgang av interssante hendelser i Gulf-krigen og hva som har skjedd i årene etterpå av forskning, og innsyn i den aktuelle forskning som pågår. Vi ble presentert for "cutting edge" forskning som skulle publiseres uken etter at vi var der, og som kan være banebrytende for å forstå skademekanismer på hjerne og nervesystem. I det hele tatt meget lærerikt og spennende innblikk i svært viktig og grunnleggende forskning. Vi hadde mer flaks og traff også på den engelske professor Parrish fra University of Leceister,UK, som hadde valgt å besøke samme institutt de samme dagene som oss. Han ga oss også av sin tid og vi fikk et flere timer langt foredrag med innblikk i hans forskning også. Vedkommende er en kapasitet på forskning omkring utarmet uran, og kunne også vise oss svært interessante forskningsmetoder og resultater. Det ble lange dager for oss, men absolutt verdt det.

Som arbeidsgruppe kan vi ikke komme med endelig konklusjon før rapporten vår er ferdig i oktober, men det vi har funnet er så interessant at vi ser hvor viktig forskning på området er. Vel tilbake i Norge har vi fortsatt med å formulere spørsmålene til den spørreundersøkelsen vi skal sende ut til alle norske Gulf krigsveteraner. Denne undersøkelsen håper vi å få ferdig til utsendelse i begynnelsen av Mai. Her er vi avhengig av at så mange som mulig svarer enten man føler seg frisk eller ikke. Denne undersøkelsen vil gi oss en pekepinn om vi følger samme mønster som f.eks. amerikanere og engelskmenn, eller ikke. Det er få av oss her i Norge, og våre deltakere i Gulf krigen er svært få sammenlignet med disse nasjonene. Det betyr likevel ikke at plager og lidelser er mindere for en nordmann, men det vi trenger er å få et overblikk om hvordan dette fordeler seg hos oss. Derfor ber vi alle Gulf krigs-veteraner om vennligst å ta seg tid til å svare på undersøkelsen når de mottar den, hvert svar teller. Dette skal være til hjelp for veteranene som gruppe, og det er både årsaken til at gruppen ble utnevnt og også gruppens motivasjon til dette arbeidet. Hvis vi står sammen om dette arbeidet så er det størst sjanse for riktigst resultat.

På forhånd takk til alle veteraner.

På vegne av arbeidsgruppen,
Maj. Bjørn A. Knudtzen