Nyhetsarkiv 2010

Oppfølgingsmøte med Statens pensjonskasse

Veteranforbundet SIOPS møtte Statens pensjonskasse (SPK) 29. juni for å diskutere saksbehandling og håndtering av soldater. Den gode dialogen førte til et gjensidig ønske om et oppfølgingsmøte. SIOPS møtte fredag 13. august SPK for å fortsette dialogen om forskrifter og ulike problemstillinger knyttet til behandling av skadde. For å bidra til økt forståelse for de utfordringene skadde soldater står overfor, ble kompetansemodulen til SIOPS presentert.

SIOPS er av den oppfatning at det var et positivt møte, og er spesielt glad for at SPK understreket sin målsetting om at saksbehandlingen skal skje så raskt som mulig - og til beste for den enkelte.

Videre i møtet var informasjon et sentralt punkt, og man vil jobbe sammen fremover for å tilrettelegge informasjonen bedre for den enkelte og for øvrige målgrupper. SPK utarbeider en plan i løpet av kort tid, og vi jobber sammen derfra for å gjøre informasjon mest mulig relevant.