Nyhetsarkiv 2010

Særskilt kompensasjonsordning kommentert av Claus Brynildsen

På oppdrag fra SIOPS har advokat Claus Brynildsen kommentert revidert versjon av Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Versjonen er datert 9.3.2010. Du kan lese den her.