Nyhetsarkiv 2010

Orientering om arbeidet i SIOPS med Gulf 1

Det pågår arbeid for veteraner fra Gulf 1. I neste styremøte kommer SIOPS representant i arbeidsgruppa Jo Halldor Kvello til å orientere styret om arbeid og utvikling. I forlengelse av det vil det bli utarbeidet mer info til medlemmene som legges ut på nett og i nyhetsbrev.

Status per dato er at arbeidsgruppen bestående av psykiater dr. med. Bjørn Angell Knudtzen (FSAN), spes. arbeidsmedisin dr. Gunnar Skipenes (FSAN), epidemiolog dr. Øyvind Rolstad (tidl. FSAN), prof. dr. med. Vidar Lehmann, anest. spl./rådgiver Geir O. Stamnes (NVIO) og farmasøyt Jo Haldor Kvello (SIOPS), forbereder en undersøkelse på oppdrag fra FMIN og FD rettet mot deltakere i Gulf 1.

Mer informasjon vil bli lagt ut snart.