Nyhetsarkiv 2010

Ønsker mer forskning om utenlandssoldaters liv etter krigen

Statsminister Jens Stoltenberg ønsker mer forskning om hvordan utenlandssoldater takler livet etter oppdrag. Grunnlaget for uttalelsen er levekårsundersøkelsen "Helt hjem", gjennomført av Fafo i 2009 på oppdrag av SIOPS. Levekårsundersøkelsen viser blant annet at det er sterkt behov for å foreta en grundig undersøkelse av hele veteranpopulasjonen.

Levekårsundersøkelsen "Helt hjem" viser at 12,5 prosent av de norske utenlandssoldatene har fått psykiske plager i ettertid. Stoltenberg sier i intervju med Morgenbladet 21. mai 2010 at det er behov for forskning på hvordan det går med soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner - etter hjemkomst. SIOPS applauderer, og vil følge opp dette!

Morgenbladet har den siste uken skrevet flere artikler om helsetilstanden til utenlandsveteraner, blant annet "Mørke tall", "Bitter erfaring" og "Å leve med fare".