Nyhetsarkiv 2011

SIOPS mye i mediene den siste tiden!

SIOPS har vært ofte omtalt og sitert i ulike medier den siste tiden. Særlig siden nyttår har det vært mye fokus. Det er flott, men kanskje viktigere er det at beslutningstakerne - politikerne og byråkratene faktisk lytter til SIOPS’ argumenter, og ønsker å ta oss med i sitt arbeid på ulike nivåer.

Det er svært gledelig at arbeidet med kompetansemodulene blir møtt med stor velvilje i både helsevesenet og hos NAV. Her har SIOPS gjort et banebrytende arbeid og produsert konkrete verktøy som det er et skrikende behov for hos alle som kommer i kontakt med skadde veteraner. Vi har allerede rullet ut moduler til fastleger og helsevesen, og arbeider nå med å implementere en spesialmodul for NAV-ansatte frem mot påske, og vi utarbeider moduler for pårørende og psykiatrisk sakkyndige. Satsingen på disse modulene har vist seg svært vellykket, og er en av årsakene til at SIOPS blir tatt med på råd i tunge faginstanser.

Det blir stadig også henvist til levekårsundersøkelsen fra 2009 i faginstanser og i pressen, se blant annet Lover helseløft for veteranene i Bergens Tidende 16/1.