Nyhetsarkiv 2011

Juleavslutning 2011

SIOPS markerte utgangen av 2011 med tradisjonell juleavslutning. Årets program var svært interessant, og ikke minst bredt sammensatt.

Styreleder Gudrun H. Grindaker oppsummerte 2011, og kikket inn i 2012. Mye godt arbeid gjort både når det gjelder arbeidet med Handlingsplanen, særskilt kompensasjonsordning og folkeopplysning.

Politisk rådgiver Katrine Raadim takket for samarbeidet med veteranorganisasjonene, og understreket at Handlingsplanen vil bli fulgt nøye opp. Det er satt av midler over statsbudsjettet til formålet.

Veteraninspektør Robert Mood hilste SIOPS, og roste oss for innsatsen.

Farmasøyt Jo Haldor Kvello holdt et svært spennende innlegg om arbeidet knyttet til Gulf 1. Innspillet ble møtt med stor interesse og ikke minst engasjement blant tilhørerne. Vi er svært spente på sluttrapporten som skal foreligge første halvdel av 2012.