Nyhetsarkiv 2011

Kompetansemoduler

Jobber du med veteraner? Vil du vite mer om hvordan psykiske belastningsskader kan arte seg? SIOPS tilbyr kompetansemoduler rettet mot blant annet leger (se her), NAV og pårørende. Modulene inneholder råd og veiledning, samt en film som illustrerer ulike problemstillinger. Ta kontakt med Gisle Bruknapp for videre informasjon.