Nyhetsarkiv 2011

Direktør i Statens pensjonskasse møtte veteranene på Bæreia

Finn Melbø

I forbindelse med Veteranforbundet SIOPS' landsmøte møtte Administrerende direktør Finn Melbø i Statens Pensjonskasse veteranene som var samlet på landsmøtet. Etter en innledende orientering om status og fremdrift i arbeidet, tok Melbø seg god tid til å besvare spørsmål fra veteranene.

Veteranene satte pris på at Statens Pensjonskasse stilte opp, og særlig at øverste leder stilte opp selv.

Han kunne selvsagt ikke gå inn i konkrete saker, men orienterte om hvordan sakene skal håndteres. Mange av veteranene tok ordet både til spørsmål av mer prinsipiell karakter, men ga også opplysninger om mangelfull saksbehandling. Informasjon om prosessen for den enkelte sak er erkjent å være en utfordring.

Landsmøtet oppfattet at sjefen i SPK noterte seg utfordringene og han lovet å ta det med seg tilbake til egen organisasjon.