Nyhetsarkiv 2011

SIOPS på Schizofrenidagene i Stavanger

9-11. november 2011 går den 23. nordiske psykiatrikonferansen av stabelen; Schizofrenidagene i Stavanger. Schizofrenidagene er den største tverrfaglige psykiatrikonferansen i Europa.

Konferansen er blitt en svært viktig begivenhet som bærer bud om åpenhet, engasjement og ny viten om mental helse.

Anders Grindaker ble invitert til å holde et plenumsforedrag i forbindelse med åpningsdagen. Han holdt et fantastisk foredrag, der han har sørget for at delegatene klarer å plassere soldaten i en forståelig kontekst. Tilbakemeldingene har vært formidable! Det har vært en stor interesse rundt vår stand, og vi som betjener den, jobber høyintensivt med informasjonsdeling.