Nyhetsarkiv 2011

Referat fra landsmøtet 2011

Et godt landsmøte ble gjennomført på Bæreia 18-19. mars. Nytt styre er konstituert, og referatet med endringer i vedtekter og rullerende handlingsplan legges nå ut.

Saksdokumenter - landsmøtet 2011, Bæreia 19.03.2011