Nyhetsarkiv 2011

Landsmøtet har valgt nytt styre

Landsmøtet var samlet på Bæreia 19. mars og behandlet blant annet årsberetning og handlingsplan for 2011-2012. Landsmøtets deltakere var svært tilfredse med arbeidet i SIOPS i 2010. Det ble spesielt fremhevet arbeidet med å bedre veteraners anseelse og arbeidet med forbedring av skadde veteraners vilkår. Landsmøtet mente at organisasjonen har fremmet SIOPS synspunkter på en fremragende måte i media.

Styreleder Gudrun H Grindaker takket forbundssekretær og prosjektleder for meget god og stor innsats. Hun fremhevet og takket spesielt de frivillige og deres store innsats siste år. "Dette arbeidet er avgjørende for tilliten og troverdigheten hos våre medlemmer". Gudrun Grindaker ser frem til arbeidet med det nye styret. "Landsmøtet vedtok et handlingsprogram som vil kreve stor innsats fra administrasjonen og styret. Vi har stor tro på at vi vil oppnå mange og gode resultater for veteransaken også i neste landsmøteperiode", uttalte Gudrun H. Grindaker.