Nyhetsarkiv 2011

Bli bøssebærer under årets innsamlingsaksjon

I forbindelse med årets innsamlingsaksjon 23. oktober oppfordrer SIOPS, sammen med NROF, WARFOG og NVIO, alle sine medlemmer til å bære bøsser. Arbeidet går til Norsk Folkehjelp og minerydding i blant annet Bosnia-Herzegovina og Libanon.

Pressemelding 15. oktober 2011

Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
Norske Reserveoffiserers Forbund
Krigsinvalideforbundet WARFOG

Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon

I forbindelse med TV-aksjonen 2011 vil landets veteranorganisasjoner mobilisere sine medlemmer til å bære bøsser.

Årets TV-aksjon skal gå til inntekt til Norsk Folkehjelps arbeid med minerydding blant annet i land som Bosnia-Herzegovina og Libanon. Dette er land som mange norske soldater opp gjennom årene har tjenestegjort i. Veteraner har med egne øyne sett hvilke forferdelige konsekvenser og skader miner kan forårsake for befolkningen i disse områdene. Flere nordmenn har også blitt skadet av miner i disse områdene. Norsk Folkehjelps arbeid er derfor noe mange veteraner forstår, har et forhold til og lar seg engasjere av.

Veteranforbundet SIOPS, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Krigsinvalideforbundet WARFOG vil i anledning årets innsamlingsaksjon derfor oppfordre sine medlemmer og andre veteraner til å melde seg som bøssebærere der de bor.