Nyhetsarkiv 2011

SIOPS deltar på VIVAT-kurs

Regionalt senter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har gitt SIOPS tilbud om kurs for å øke vår kompetanse knyttet til å fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare. Dette vil styrke oss og gjøre oss i endra bedra stand til å hjelpe de som tar kontakt med oss for hjelp og veiledning.

Fra VIVATs nettside:

VIVAT er et landsdekkende undervisningsprogram som ble opprettet i 2000 som et av flere tiltak til Handlingsplan mot selvmord, finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. Målet er å spre kompetanse om førstehjelp ved selvmordsfare.

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er et intensivt, tverr­faglig kurs over to dager. Det gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. De aller fleste som vurderer selvmord gir signaler om dette. Årsakene til selvmordstanker er sammensatte, og signalene kan være vanskelige å oppfatte. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte livreddende førstehjelp.