Nyhetsarkiv 2011

Trond André Bolle er tildelt Krigskorset med sverd

Krigskorset med sverd

Veteranforbundet SIOPS er glade for at en hedersmann og uovertruffen soldat har fått rettmessig heder og anerkjennelse for sin ekstraordinære innsats i tjeneste for Norge.

Trond André Bolle er i Statsråd i dag tildelt Krigskorset med sverd for personlig utvist mot og etter fremragende ledelse i flere krevende operasjoner i Afghanistan. "Dette er første gang Krigskorset med sverd tildeles for innsats etter andre verdenskrig", sa forsvarsminister Grete Faremo i sin tale under tildelingen.

Bolle var skvadronssjef for en spesialavdeling i Afghanistan i perioden fra oktober 2005 til februar 2006. Krigskorset tildeles post mortem. Bolle falt i tjeneste i Afghanistan 27. juni 2010.