Nyhetsarkiv 2011

Seminar på Bardufoss 24. mai

I samarbeid med RVTS øst og NAV arrangerer SIOPS et dagsseminar på Bardufoss i Målselv kommune 24. mai. Seminaret er blant annet rettet mot sivilt ansatte som møter soldater og veteraner i sitt daglige virke. Det er de tre forsvarskommunene Bardu, Sørreisa og Målselv som vil motta invitasjon.

SIOPS er en organisasjon som ønsker å dele kunnskap og kompetanse knyttet til skadde veteraners særskilte utfordringer. Dette seminaret gjennomføres i samarbeid med satsingen på arbeid og psykisk helse i NAV. Målsettingen med satsingen i NAV er å bidra til at personer med psykiske helseproblemer/rusproblematikk i større grad kommer ut i ordinært arbeid.

Helt hjem – helhetlig handling
Skadde veteraners utfordringer i møte med det offentlige
Sted: Istindportalen, Bardufoss
Tid: 24. mai 2011 09.00 – 15.30

Program

09.00-09.15 Velkommen

09.15-10.15 Hvem er den norske veteran i dag, og hvilke utfordringer møter han i det sivile samfunn?
v/forbundsleder Alexander Aalmo, Veteranforbundet SIOPS

10.15-10.30 Pause

10.30-11.30 Utfordringer før, under og etter tjeneste – erfaringer i møte med hjelpeinstanser.
Fagteamleder – RVTS Øst, Nils Petter Reinholdt i samtaler med veteraner.

11.30-12.30 Lunsj

12.30-14.00 Traumeforståelse; symptomer og behandling
v/fagleder og psykologspesialist Trine Anstorp, RVTS Øst

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 Konsekvenser for familien og soldatens nærmeste – noen perspektiver
v/Edel Mauritzen, psykolog og ektefelle til soldat

15.15 -15.30 Oppsummering/avslutning