Nyhetsarkiv 2011

Foreslått endring i den særskilte kompensasjonsordningen

I forbindelse med lanseringen av Regjeringens handlingsplan 2. mai, ble det foreslått å øke øvre tak for erstatningsutmåling fra 35 til 65 G. Spørsmålet er; hva innebærer forslaget egentlig?

65 G til hvem?

På invitasjonen fra politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Kathrine Raadim, deltok Veteranforbundet SIOPS i et orienteringsmøte om endringer i erstatningsordningene for skadde veteraner. Forsvarsdepartementet legger tilsynelatende opp til at også de som som har blitt skadet før 2010, kan få erstatninger opp mot 65 G. Under forutsetning av at de som ble skadet før 2010 "oppfyller vilkårene", heves altså erstatningsutmålingen for denne gruppen fra 35 til 65 G.

Endringene åpner for en rekke spørsmål. Hvordan denne ordningen skal innrettes er for SIOPS høyst uklar. I mangel av konkrete fremlegg, velger vi ikke å ta stilling til de foreslåtte endringene nå. Det vil være nytteløst å spekulere hva endringene faktisk vil innebære for den enkelte. Vi registrerer at det vil være et arbeid om en endring i forskriften for den særskilte kompensasjonsordningen. Det som imidlertid er klart, er at ny ordning skal være på plass innen årskiftet.