Nyhetsarkiv 2011

Foredrag for Statens pensjonskasse

Logo - Statens pensjonskasse

SIOPS er svært opptatt av at alle aktører som møter veteraner som sliter, skal ha best mulige forutsetninger til å møte vedkommende på en god måte og med grunnleggende kompetanse. SIOPS har derfor tatt initiativ til å holde foredrag for Statens pensjonskasse, sammen med RVTS. Foredraget gjennomføres 6. november 2011.

Vi håper og tror at et kompetanseløft knyttet til de særskilte utfordringer veteraner står ovenfor, bidrar til økt forståelse innenfor pensjonskassens fagmiljø.