Nyhetsarkiv 2011

SIOPS i møte med Forsvarssjefen

Medietrykket etter oppslag om forsvarets mangelfulle oversikt over skadesituasjonen blant veteraner, var medvirkende til at forsvarssjefen inviterte blant annet SIOPS til møte torsdag den 13.01.

Forsvarssjefen hadde behov for "å få oversikt over viktige forbedringspunkter for å ivareta skadde veteraner". I tillegg til SIOPS møtte Forsvarssjefen representanter fra NAV, Helsedirektoratet, NROF, NVIO og flere arbeidstakerorganisasjoner.

Forsvarssjefen beklaget på møtet at soldatene ikke blir trodd når de forteller historiene sine til det sivile hjelpeapparatet.

Debatten som har rast den siste tiden om lister og mangel på sådanne, handler etter vårt syn om å gi den enkelte soldat dokumentasjon på sin historie. Dette er en viktig sak for SIOPS. Vi har gitt innspill til nye rapporteringsrutiner i forbindelse med forsvarets handlingsplan for veteraner.

Vi fortsetter å trykke på overfor alle instanser i denne saken.