Nyhetsarkiv 2012

Forskriften til 65G trer i kraft umiddelbart!

Forskriften til 65G er nå lagt ut på Lovdata og trer da umiddelbart i kraft. Ta kontakt med advokaten deres. De som ikke har advokat må gjerne kontakte SIOPS.

SIOPS har bygd opp et velfungerende nettverk av dyktige advokater. Resultatene i klagenemda viser at disse advokatene leverer. 65G er et særskilt erstatningssystem for soldater, og krever advokater som har kompetanse innenfor denne juridiske nisjen. Ta som sagt gjerne kontakt med oss hvis du trenger advokat. På mail eller telefon. Kontoret er kun delvis bemannet i 9.-27. Juli (uke 28, 29 og 30) - men vi tar tak i henvendelser så raskt som mulig.