Nyhetsarkiv 2012

Nordisk veterankonferanse

Nordisk fagkonferanse om veteranivaretakelse ble gjennomført på Holmenkollen Park Hotell i Oslo 6. og 7. november. Konferansen ble åpnet av Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og avsluttet av Forsvarssjef Harald Sunde. To dager med både mange visjoner for god veteranivaretagelse og presentasjoner av hvordan de ulike landene jobber for å bedre veteranenes kår.

Eksempelvis kan man trekke fram at Danmark har kommet langt på forskning og psyko-sosial oppfølging av veteraner etter endt tjeneste. I Sverige samarbeider Forsvarsmakten og frivillige organisasjoner om ivaretakelse av familiene. Og det virker til at mye bra blir gjort på det området.

Deltagere og foredragsholdere på konferansen var personer som jobber med veteransaken i departementer, Forsvaret, forsknings-/kompetansemiljøer og frivillige organisasjoner. Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Litauen og Norge var representert på denne konferansen som ble arrangert av "Nordic Defence Cooperation" (NORDEFCO) i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Neste nordiske veterankonferanse avholdes i Danmark i 2014. Viktig at erfaringer blir utvekslet, og SIOPS håper dette fører til flere konkrete resultater for veteraner. Det er jo som kjent ikke konferenser i seg selv som er viktige, men hva som blir gjort mellom konferansene!

Se klipp fra åpningssekvensen her.