Nyhetsarkiv 2012

Høringsforslag til endring av forskrift 65G

Høringsutkast med forslag til endring av forskrift av 22. desember 2009 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Du kan lese høringsforslaget her. SIOPS vil publisere kommentarer til forslaget om kort tid.