Nyhetsarkiv 2012

Forslag til endring i den særskilte kompensasjonsordningen

Forslag til endring i den særskilte kompensasjonsordningen vil bli sendt ut på høring 1. april med 6 ukers høringsfrist. Vi vil legge ut forslaget så snart det foreligger.