Nyhetsarkiv 2012

Landsmøte i SIOPS har valgt nytt styre

Da er årets landsmøte gjennomført i Oslo. Det er valgt nytt styre og nye representanter i komiteene. Vi er svært fornøyd med gjennomføringen. Både med det faglige innholdet, det sosiale og ikke minst selve landsmøtet.

Du kan lese avtroppende styreleders åpningstale til landsmøtet her, samt se oversikten over det nye styret.

Åpningstale

Velkommen til Landsmøtet i SIOPS. Veldig hyggelig å se så mange og så mange nye!

Det tolker vi som en økende interesse for SIOPS' arbeid og en anerkjennelse av at arbeidet SIOPS gjør, er viktig.

SIOPS må ha blikket løftet og se fremover. Det kommer nå en ny generasjon veteraner etter over 10 år i Afghanistan. Den kunnskap SIOPS har ervervet i sitt arbeid med dere, altså de gamle veteranene må anvendes i arbeidet med de nye veteranene. Vi og samfunnet må lære av de feil som er begått, og gjennom disse sikre de nye et bedre liv, til tross for de mulige skader de har pådratt seg.

Det må ikke gå med de nye veteranene som de gamle, hvor den enkelte dømmes ut av arbeidslivet, delvis på grunn av manglende oppfølgning, dels på grunn av et erstatnings system som tvinger den enkelt til arbeidsuførhet. Vårt mål må være å etablere et hjelpetilbud hvor den enkelte tidlig kan søke den nødvendig hjelp, for å stå i arbeidslivet. Arbeid er viktig for helsa, og for livskvaliteten. Dette betyr at vi i SIOPS også må ha blikket rettet mot rehabilitering.

For oss i styret er arbeidet i SIOPS en meningsfull jobb. Veldig hyggelig at så mange møter, et tegn på interesse for det viktige arbeidet.

Gudrun H. Grindaker
avtroppende styreleder

Nytt styre:

Styreleder:
Petter Kjendlie

Nestleder:
Bjørn Pettersen

Øvrige styremedlemmer:
Torstein Hellesnes, Anne Margrethe Krogness, Kjell Einar Kvilhaug, Sigrun Drivenes, Tom Erik Løkken

Kontrollkomitè:
Leder: Gudrun H. Grindaker
Medlemmer: Tom Torgersen og Jan Bendiksen

Valgkomitè:
Leder: Bente Finnestad
Medlemmer: Arve M. Aasbak og John Bratlie