Nyhetsarkiv 2012

Skadde soldater må fortsatt vente på lovnader!

SIOPS mener det er sterkt beklagelig at den forskriftsendringen tidligere forsvarsminister Grete Faremo lovet at skulle tre i kraft fra 1. januar 2012 ikke foreligger.

Nok en gang blir skadde veteraner satt på vent. Slik SIOPS ser det, er det ingenting som skulle tilsi at forskrivsteksten ikke skulle foreligge, all den tid statsbudsjettet nå er vedtatt med de endringene som der er forespeilet i den særskilte kompensasjonsordningen. Her har Regjeringen lovet å heve taket til 65 G. Hvordan dette vil se ut i praksis (med endrete krav til dokumentasjon), er det ikke mulig å si noe om pr. dags dato. Først når lovteksten kommer, kan man kommentere innholdet. SIOPS følger denne saken tett!