Nyhetsarkiv 2012

Gulfundersøkelsen del II publisert

Har vi fått svar, eller flere nye spørsmål? SIOPS har gjennomgått rapporten og mener det er grunnlag for å stille flere spørsmål.

SIOPS har gjennomgått rapporten og vurderer denne noe inkonsekvent. Det er derfor svært vanskelig å bedømme hvorvidt rapporten kan fastslå sammenheng mellom eksponering og sykdom.

Det er positivt at rapporten anmoder Forsvarsdepartementet å overvåke den internasjonale medisinske utviklingen for å følge opp GULF I-veteranene, og ut fra rapporten forstår vi at dette er en gruppe som må tilbys særskilt helsehjelp i tiden framover.

SIOPS understreker betydningen av at Forsvaret fortsetter å følge denne gruppen svært tett, all den tid vi mener det ikke foreligger en klar konklusjon i denne rapporten.