Nyhetsarkiv 2012

Reiser til NMP

Manglende ordning for dekking av reise til Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk har vært en sak i flere år. SIOPS sentralt og engasjerte medlemmer rundt i landet har tatt dette opp med ulike instanser. Etter iherdig innsats fra Jøran Dahl (SIOPSer og LOS) fikk forsvarsministeren spørsmål om NMP-reiser. Svaret ga dessverre ingen klar løsning. SIOPS ser med forundring på at denne saken ennå ikke er løst!

Dette dreier seg om små midler på de store budsjettene, men det kan utgjøre mye og er en unødvendig barriere for den enkelte veteran som sliter. Her må byråkratiet legge seg i selene og raskt finne ut av hvem som skal plukke opp disse reiseregningene. Enten må Forsvaret gjøre det (NMP direkte) eller så må disse reisene falle innenfor gjeldende regelverk om pasientreiser og fritt sykehusvalg.Veteranforbundet SIOPS jobber videre i flere kanaler for å få en lett håndterlig ordning på dette.

Som en midlertidig ordning er vårt beste tips og kontakte NVIO/Stiftelsen Veteranhjelp v/ Odd Helge Olsen (40 83 45 01).