Nyhetsarkiv 2012

Vel gjennomførte dykkerkurs!

De to siste helgene i oktober ble det gjennomført dykkerkurs for veteraner i Bergen. Deltagerne - både kursdeltagere og instruktører - var svært fornøyd med opplegget som inneholdt teori, bassengdykk og sjødykk.

Disse dykkerkursene er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk dykkerforbund, Norske reserveoffiserers forbund (NROF) og Veteranforbundet SIOPS (skadde i internasjonale operasjoner). Norsk dykkerforbund har utdannet dykkerinstruktører med forsvarsbakgrunn og disse er igjen instruktører for veteraner som på ulike måter sliter etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner.

Målet er mestring og synliggjøring av ressurser til tross for skader og utfordringer etter endt tjeneste i intops. Med dykkerkurs og sertifisering som sportsdykkere ligger det godt til rette for deltagelse i lokale dykkerklubber for ’pilotgruppa’ med veternadykkere.

Vi er alle stolte av deltagerne og dette prosjektet! SIOPS jobber for at dette skal bli et fast tilbud slik at alle veteraner som kan ha nytte og glede av et slikt kurs, får anledning.

For flere bilder og artikler om dykkerprosjektet se og les mer i linkene under: