Nyhetsarkiv 2012

Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører høsten 2012 en levekårsundersøkelse for veteraner med erfaring fra internasjonale operasjoner fra Forsvaret og politiet. Undersøkelsen gjøres på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. I tiden fremover går det ut informasjonsbrev og brosjyrer til 3500 personer. Disse er trukket ut som et tilfeldig utvalg blant forsvars- og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner.

Formålet med undersøkelsen er å få økt innsikt i veteraners og andre utsendtes livssituasjon for videre forskning og tiltak. Spørsmålene i undersøkelsen handler blant annet om, helse, bolig, arbeid, økonomi og fritid. I tillegg er det en del spørsmål knyttet til det å ha deltatt i internasjonale operasjoner.

For mer informasjon om undersøkelsen og kontaktinformasjon gå inn på SSB sine sider.