Nyhetsarkiv 2012

Foredrag for NMP

SIOPS ble nylig invitert til å holde foredrag på et internseminar for Nasjonal Militær Poliklinikk (NMP). Dette synes vi var svært gledelig og vi anser det som særdeles viktig å ha et godt samarbeid med det militære hjelpeapparatet.

Onsdag 19. september holdt Anders Grindaker et glitrende foredrag for psykiaterene og psykologene hos NMP (Nasjonal Militær Poliklinikk) og KPS (Kontoret for Psykiatri og Stressmestring).

- Det sentrale er at Forsvaret ved NMP og KPSene leverer gode utredninger som igjen legger grunnlaget for adekvat behandling i det sivile hjelpeapparatet, sa Grindaker til forsamlingen.

SIOPS mener at det er avgjørende å forstå hvilken rolle NMP skal spille. Det er politisk bestemt at Forsvaret har ett-årig ansvar og at det i hovedsak er det sivile hjelpeapparatet som skal foreta behandling. NMPs viktigste funksjon ovenfor veteranene er derfor å levere gode utredninger og det er avgjørende at NMP tilrettelegger overgangen til det sivile hjelpeapparatet på en god måte.