Nyhetsarkiv 2012

Møter med de politiske partiene

Møter med Senterpartiet og Arbeiderpartiet er allerede gjennomført og flere møter skal gjennomføres i oktober. Det er mye politisk vilje som kommer til syne både i Stortingsmelding 34, Regjeringsen Handlingsplan og diverse komiteinstillinger. Dette er selvfølgelig gledelig, men politiske planer er som kjent ikke nok. Gode planer og tiltak må fungere for at situasjonen skal bli bedre for dem det gjelder. For skadde soldater, for de som på ulike måter sliter med overgangen til sivilsamfunnet etter endt tjeneste – og for familie og de nære til de som har vært ute.